Profil

Umage er en konsulent- og kuratorvirksomhed med speciale indenfor kunst i det offentlige rum. Virksomheden har de seneste år arbejdet med konkrete projekter, der udfordrer måden hvorpå kunst anvendes i offentlige sammenhænge som en stimulerende faktor. Umages indsatsområder – med samtidskunsten som central aktør – spænder vidt fra aktivering af en herregårdshaves kulturarv over udvikling af en Bypark til formulering og realisering af en kunststrategi for Nyt Hospital Bispebjerg. Som kunst- og kulturhistorikere er det Umages kernekompetence at rammesætte kunstprojekterne i et historisk perspektiv, hvilket ofte resulterer i kunstværker, som er ekstraordinært forankrede i stedet og konteksten.

Umage arbejder for at bringe samtidskunsten ud af kunstinstitutionen og lade den møde folk, dér hvor de bor og færdes. Vi stræber efter at vække historien og historier til live igennem kunsten. At skabe rum for nysgerrighed, eftertænksomhed og undren blandt dens skabere og modtagere, og dermed understrege kunstens berettigelse i samfundet. Vi ynder samarbejdet og værdsætter både dens besværligheder og potentialer.

Umage blev stiftet i marts 2010 og består af kunsthistorikerne Line Kjær (f. 1976) og Lotte Boesen Toftgaard (f. 1976) og drives i dag af Lotte Boesen Toftgaard, der er uddannet fra Københavns Universitet, og som har arbejdet med kuratering og formidling af samtidskunst igennem mange år. Både på gallerier i ind- og udland og som kunstfaglig ansat på kunstinstitutioner som Louisiana – Museum of Modern Art samt Overgaden – Institut for samtidskunst. Umage har de seneste år været engageret som kunstkonsulent for både det private erhvervsliv, kommuner samt Statens Kunstfond og har parallelt hermed kurateret egne kunstprojekter eller indgået i samarbejder med fokus på mødet mellem kunst, kulturarv og landskab.

I 2020 blev Lotte Boesen Toftgaard udpeget som Statens Kunstfonds konsulent ved udsmykning af statsligt byggeri for en 4-årig periode.

For information om Umages samarbejder og projekter se her
For information om Lotte Boesen Toftgaard og Line Kjærs tidligere ansættelser og projekter se arkiv